Itsetuntemusryhmät


 

Itsetuntemus

Ensimmäinen kokemus ryhmän suhteissa olemisesta on vanhemmat ja perhe. Sen jälkeen on ryhmäkokemukset koulusta, kavereista, työyhteisöistä tai muista elämänmatkan aikana koetuista ryhmistä.

Itsetuntemuksen olennainen ulottuvuus on tunteiden tunnistaminen, niiden tunteminen myös kehollisesti, omien tarpeiden tunnistaminen ja rajat. Ryhmässä harjoitellaan näitä asioita turvallisesti ja luottamuksellisesti. Olet lahja toisille, sillä tarinasi koskettaa myös jollain lailla muita.

 

 

Ryhmässä voit toteuttaa itsen ja toisten ryhmäläisten kohtaamista. Siellä on mahdollisuus suostua omaan muuttumiseesi ja ottaa henkilökohtainen vastuu siitä niissä rajoissa, jotka ovat sinulle sopivat. Voit tutkia omaa käyttäytymistäsi, asenteitasi, uskomuksiasi tai omaksumiasi rooleja toisten peilauksessa.

Ryhmän koko on 6-8 henkilöä ja kokoontumiset ovat kerran kuussa erikseen sovittuina aikoina joko lauantaina tai sunnuntaina noin klo 10-18.

Ennen ryhmän alkua tavataan kerran tai keskustellaan puhelimitse tilanteestasi ja tavoitteistasi. Ryhmä alkaa, kun osanottajia on riittävä määrä.
Kasvuryhmissä hyödynnän analyyttistä keskustelua sekä psykodraamasta, tarinateatterista ja ekspressiivisestä taideterapiasta oppimiani menetelmiä.

ItsetuntemusKysymyksiä ennen ryhmään tuloa.

1. Minkä aika on elämässäni juuri nyt?
2. Mitä olen valmis jakamaan toisille tässä ryhmässä?
3. Mitä suhdetta tai suhteita minun on aika selvitellä näiden ihmisten kanssa tai ehkä heidän avullaan?