Parisuhde


image

Terapeuttisen keskustelun yksi tavoitteista on auttaa paria ymmärtämään heidän keskinäistä vuorovaikutustaan. Keskustelussa haetaan uusia näkökulmia ja suhteessa olemisen tapoja. Aluksi luodaan turvallinen ilmapiiri ja tila, jossa kumpikin saa puhua omista tunteistaan, tarpeistaan ja rajoista tasapuolisesti.


Tulosyyt

Terapia

 

Tulosyynä voi olla parisuhteen traumatisoivat yllättävät kriisit, seksuaaliongelmat, vuorovaikutusongelmat, puhumattomuus, riitely, yhteydettömyys, uskottomuus tai eron harkitseminen. Narsistiset häiriöt aiheuttavat parisuhteen ongelmia, samoin erityisherkkyys  toisessa tai molemmissa.
Parikeskustelun kesto on 1 ½ tuntia ja yksilökeskustelu tunnin. Istuntoja voi olla joko kahden viikon välein tai useamminkin kriisitilanteessa.

 

Voit tulla yksin tai yhdessä.

Rakkaus